ELECCIONS AL CE CABRILS

 

A Cabrils, a 15 de Juny del 2023, 

 
Benvolguts socis, 
 
Al finalitzar la present temporada 2022/23 arriba a la fi el termini de l’actual Junta Directiva i per tant és el moment en que els socis i les sòcies han d' escollir democràticament una nova Junta directiva que haurà de gestionar el Club Esportiu Cabrils durant els propers sis anys. 
 
El procés electoral i calendari queda com segueix: 
 
• 15 de Juny: Convocatòria d'eleccions i inici del procés electoral. A partir d'aquesta data es poden presentar candidatures. El President (Sr. Lluís Diaz), Vicepresident (Sr. Lluís Feixes), Secretari (Sr. Carlos Bosch) i Vocal (Sr. Jordi Baylach) configuraran la Junta Electoral.
 
 • 30 de Juny. Finalització del període de presentacions de candidatures i inici del període electoral. Els socis amb un any d’antiguitat i al corrent de pagament podran presentar una candidatura. Les propostes es realitzaran mitjançant el model oficial del club per al procés electoral (disponible a les oficines del club). Cada candidatura ha de constar d’un mínim de 3 persones, identificant els càrrecs de President, Secretari, Tresorer, i si s’escau Vicepresident i vocals. 
 
• 13 de Juliol. Assemblea extraordinària i Eleccions. Si hi hagués una llista unitària, proclamació del nou President i del seu equip directiu. L’assemblea extraordinària s’efectuarà al domicili social del club (Avda Zona Esportiva s/n) a les 19h30 en primera convocatòria i 20h00 en segona convocatòria. 
 
Atentament, 
 
Lluís Diaz 
President CE Cabrils
 

D’acord amb els Estatuts del Club Esportiu Cabrils, la Junta Directiva convoca Assemblea Extraordinària el proper dia 13 de Juliol de 2.023 al domicili social del club, Avda. Zona Esportiva s/n de Cabrils, a les 20:00 h en primera convocatòria, i a les 20:30 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 
NOMENAMENT PRESIDENT PER ALS PRÒXIMS 6 ANYS 
 
Els socis amb una antiguitat superior a 1 any, majors d'edat, i que estiguin al corrent de pagament, poden presentar, si ho desitgen, la seva candidatura a President de C.E. Cabrils. Per això, hauran de demanar, a les oficines del club, l’imprès corresponent de sol·licitud. 
 
El termini de presentació deCandidatures finalitza el proper 30 de Juny del 2.023.